Program

Co vnímáme jako nejdůležitější:

 

 1. Hospodaření městského úřadu a městské společnosti EKOS

  Efektivní hospodaření města je pro nás důležité. Proto budeme prosazovat:
 2. Snížení daní a poplatků

  Strana svobodných občanů má na celorepublikové úrovni detailně propracovaný program týkající se snižování daní. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování peněz občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit. Část tohoto programu chceme uplatnit i v našem městě. Chceme:
 3. Vzhled města, náměstí, ulic, chodníků a parků

  Do těchto voleb jdeme všichni také proto, že se již nechceme dívat na stav ulic našeho města, nejhorší v regionu. Pár velkých investic (hlavně kanalizace) má město již téměř za sebou a nyní je zapotřebí se zaměřit na investice do našeho prostředí – náměstí, přednádraží, ulic, chodníků. Proto chceme:
 4. Transparentnost a zefektivnění činnosti městského úřadu

  Při chodu města a městského úřadu se zaměříme na:
 5. Ochrana při povodních 

  Většina z našeho týmu byla při a po povodních v roce 2002 i 2013 nápomocna zasaženým občanům, a proto si uvědomujeme jejich situaci. Zajistíme aktualizaci povodňového plánu zahrnujícího procesy, které by důsledky a škody z budoucích povodní minimalizovaly. 
  Zasadíme se o:
 6. Školství, podpora práce s mládeží, sport, kultura

  Děti jsou naše budoucnost a chceme, aby se jim ve škole líbilo. Ze školy by nemělo být politické téma.
 7. Většina z nás prošla množstvím volnočasových aktivit v Řevnicích, proto víme, jak jsou prospěšné. Chceme je podporovat a dále pomoci při jejich rozvíjení. Prosazujeme:
 8. Městská policie a bezpečnost ve městě

  Vnímáme, že celkově je třeba pro bezpečnost města udělat výrazný krok. Chceme znovu obnovit vlastní Městskou policii. Tentokrát ovšem efektivně řízenou s definovanými cíly a úkoly - to vše musí být spojené s účinnou kontrolou její činnosti. Jsme přesvědčeni, že najímání policie z jiného města na pár hodin denně nepovede k podstatnému zlepšení situace. Budeme dbát na poměr ceny za tyto služby a výkonu v podobě zlepšené bezpečnostní situace v Řevnicích.

Sledujte nás na webu a Facebooku, kde budou probíhat naše diskuze s vámi, voliči, a kde budeme dále rozvíjet výše uvedená témata.