Rozhovor s Martinem Sudkem

03. 10. 2014

Martin Sudek žije v Řevnicích již 15 let, jeho manželka Michaela je rodilá řevničanka, stejně tak jejich tři děti. O komunální aktivity se zajímá od roku 2002 a od roku 2006 je řevnickým zastupitelem. V zastupitelstvu se nejvíce zaměřoval na ekonomiku města, je členem Finančního výboru.

 Rozhovor s Martinem Sudkem

Stejně jako Jirka Buchal kandiduješ do zastupitelstva poněkolikáté, co tě na té práci baví?

Nyní kandiduji potřetí. Jsem zastánce přístupu, že když chci něco změnit, tak je lepší se o to aktivně snažit než si jen z povzdálí stěžovat. I když možnosti změny se odvíjejí zejména od toho, kolik je v zastupitelstvu a hlavně v radě podobně smýšlejících lidí. Tato práce pro město není vždy povznášející. Občas mají navrch pocity jako je nemilé překvapení, naštvanost či beznaděj. Naštěstí je to většinou jen menší část a převáží zadostiučinění, že se něco povedlo.

V minulosti jsi kandidoval za nyní konkurenční ODS. Byl jsi dokonce jejím členem. Co tě vedlo ke změně dresu?

Minulý dres mi byl odejmut. A protože se dívám na svět z té pravé strany, tak kandidovat se Svobodnými byla logická volba.

ODS v Řevnicích byla zrušena na principu kolektivní viny a všichni tehdejší členové byli vyloučeni. Byly zrušeny všechny organizace na Praze západ kvůli tzv. velrybářským praktikám (mohutný nárůst členů). To se nás v Řevnicích vůbec netýkalo. I když jsme o navrácení licence požádali, tak jsme ji nedostali, naše ODS byla zrušena, a tím i naše členství. Více jsem o tom napsal do zpravodaje Ruch (pozn. redakce: dostupné online zde a pokračování zde). 

 

Neshody k politice určitě patří, ale v posledních letech se v celostátních denících mluví o zhoršení politického prostředí. Vnímáš tento trend i v řevnickém zastupitelstvu?

Nepovažuji se za politika, i když mám jasné politické přesvědčení. Jsem činný ve veřejných věcech města. A zde je většina řešení nezávislá na politickém přesvědčení.

Nemyslím, že by se situace v zastupitelstvu dosud nějak zásadně měnila. Pokud, tak spíše pozitivně. Hlasování nyní probíhalo průřezově všemi subjekty, spíše věcně podle problematiky. Přinejmenším v počátku předchozího volebního období byla více vidět dělicí čára mezi tzv. koalicí a opozicí bez ohledu na téma.

Vnímám však vstup nových a podle mne destruktivních metod do veřejného prostoru. Jsou to weby, kde není poznat, kdo jejich majitelem, či kdo tam informace předkládá. Jsou to věčné stížnosti na školu a město, kdy často není možné stěžovatele potkat, pouze si s ním dopisovat mailem. Jsou to reportáže a články, které jsou velmi jednostranné a nepodávají všechny relevantní informace, jen ty, které se hodí... Tyto aktivity lidi rozdělují. To se nakonec v zastupitelstvu může projevit. Když někdo není ochoten se pod svůj názor nebo počin podepsat, tak ať raději mlčí.

Stejně špatná je i snaha „zalíbit se a nerozhněvat“. Někdo pro jistotu své názory neříká nikde moc nahlas, spíše svá vyjádření pružně modifikuje podle toho, ke komu právě mluví. Jsem přesvědčen, že veřejně činný člověk by se měl k problémům jasně vyjadřovat, aby ostatní věděli, jaký postoj od něj mohou očekávat. To ale není problém jen Řevnic.

V minulosti ses podílel na stavbě dětského hřiště v Tyršově stromořadí (parku pod házenou). Část peněz byla získána formou darů převážně od soukromých osob. Co vás k tomu vedlo?

Nebyla jiná možnost. Radnice se v předcházejícím volebním období k dětskému hřišti obrátila zády. Jedinou možností bylo, že si hřiště postavíme sami. Založili jsme s Jirkou Buchalem a Zuzkou Hlistovou občanské sdružení a museli jsme sehnat peníze na spolufinancování k dotaci. Nakonec lidi dali na hřiště tolik peněz, že jsme ještě před tím, než jsme jej darovali městu, mohli opakovaně dostavět další herní prvky. Když jdu kolem, tak je na hřišti vždy spousta dětí a rodičů. Mám radost, že se povedlo.

Svobodní chtějí v Řevnicích zavést městské strážníky. Myslíš, že není v Řevnicích bezpečno?

Určitě by mohlo být bezpečněji. Státní policie v našem městě není jen pro nás. Má na starost mnohem větší oblast. A její kapacita nestačí na všechny činnosti, které by měly být v Řevnicích prováděny. Až se to změní, tak městská policie nebude potřeba.

Nyní se ale domníváme, že je možné obecní policii mít s větším pokrytím a za ekonomicky výhodnějších podmínek, než jak byla navržena nakupovaná služba nedávno diskutovaná v zastupitelstvu. A hlavně je potřeba zajistit kvalitní řízení policie ze strany starosty, aby to nedopadlo jako za M. Cvancigera, kdy jsme měli policii, která nic nedělala. Takový luxus si nemůžeme dovolit.

V mnoha městech strážníci pouze měří rychlost na přehledných úsecích komunikací, aby získali co nejvíce peněz do městského rozpočtu. Bude to v Řevnicích jiné?

Městskou policii řídí starosta a on musí pro policii definovat priority a úkoly. Pokud bude starostou J. Buchal, tak jsem si jist, že se to u nás nestane.

Dlouhou dobu se v Řevnicích mluví o špatném stavu přednádražních prostor. Trošku provokativní otázka: Proč si s tím nic neudělal?

Přednádražní prostor nepřipravují zastupitelé, ti rozhodují o přidělení peněz z rozpočtu, příp. přijetí dotace. Vlastní přípravu projektu zajišťují radní a lidé na úřadě. A to se také dělo. Pokud kdokoli chtěl, a nemusel to být právě zastupitel, tak mohl nabídnout své služby městu a pomoci. Já se orientuji spíše na finance a ekonomiku, než na konkrétní stavební projekty.

U takovýchto akcí se vše odvíjí od peněz. Není možné celou částku zafinancovat z rozpočtu, musíme získat dotační peníze. A ty bohužel nepřijdou na lusknutí prstem. Musí se čekat na vypsání odpovídajícího dotačního titulu a dotaci pak vysoutěžit.

Také nejsem šťastný z toho, jak přednádraží vypadá. Nyní ale dotaci máme a bude se stavět.

A poslední otázka, co popřeješ městu závěrem?

Ať naše město vzkvétá a ať se nám tu dobře žije.

Díky za tvůj čas a přeji hodně preferenčních hlasů!